Vilket är arbetstrycket och temperaturen på kopplingar och slangar?


Ø/°C

-20°c

1°c*

25°c*

70°c*

98°c

4 mm
5/32"

0 bar--> 8 bar

Endast med torr luft

-750 mmHg-->
20 bar

-750 mmHg-->
20 bar 

-750 mmHg-->
16 bar

-750 mmHg-->
10 bar

6 mm
3/16"
1/4"

-750 mmHg->
20 bar

 -750 mmHg-->
20 bar

-750 mmHg-->
16 bar 

-750 mmHg-->
10 bar

8 mm
5/16"

-750 mmHg-->
20 bar

-750 mmHg-->
20 bar

-750 mmHg-->
16 bar

-750 mmHg-->
10 bar

10 mm
3/8"

-750 mmHg-->
16 bar

 -750 mmHg-->
16 bar

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
10 bar

12 mm
1/2"

 -750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
8 bar

-750 mmHg-->
6 bar

15 mm

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
8 bar

-750 mmHg-->
6 bar

22 mm

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
8 bar

-750 mmHg-->
6 bar

* Temperaturerna och trycket som anges avser NSF-standardernas gränser. Vänligen kontakta vår tekniska avdelning för högre temperatur-och/eller tryck applikations behov.

Systemets prestanda är alltid beroende av beslag, rör och eventuella andra föremål och tillbehör som används. Det åligger användarna att dubbelkolla de tekniska egenskaperna hos varje enskild komponent för att undvika eventuella fel och faror.

Behöver du hjälp?

Varan tillagd på önskelistan

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.