Teknisk information - varningar och försiktighetsåtgärder


Vid användning med kemikalier är det användarens/kundens ansvar att  kontrollera vätskans kemiska kompatibilitet med konstruktions materialen i kopplingar och slang.

Ta inte isär eller modifiera de enskilda produkterna eftersom det kan orsaka fel på produkten, läckage eller fel. Ändringar av produkten medför att produktgarantin upphör. 

Överbelasta inte produkterna genom rotation, böjning, utmattning. Detta kan skada kopplingarna och orsaka funktionsstörningar, läckage eller fel.

Använd inte produkterna där omgivningstemperatur och/eller vätsketemperatur eller tryck kan överskrida de angivna gränserna. Använd inte andra tätnings system än teflontejp för att täta gängade anslutningar.

Tryck aldrig på låskragen mot kopplingen om du inte behöver separera slangen från från kopplingen i en ej trycksatt installation. Vänligen följ instruktionerna för hur kopplingar kopplas ihop och isär (Separat ämne under FAQ) 

CDC Fluidtech Europe förbehåller sig rätten att modifiera produkterna från tid till annan när det krävs av kvalitets förbättringar och av marknadens krav. De faktiska produkterna kan skilja sig från de bilder och ritningar som visas i denna webshop

Vi rekommenderar att montera rör, beslag, tillbehör och andra produkter med Fluidfit produkter som anges som kombinerbara. Garantin upphör om icke kompatibla produkter används. Kunden ansvarar för att kontrollera produkternas prestanda och funktion efter installationen.

När slang ansluts, se till att det är korrekt intryckt hela vägen i kopplingens säte. Observera att slangen kan verka korrekt intryckt även om det inte är helt isatt hela vägen i sätet. Detta kan orsaka fel och läckage. I detta fall tryck slangen in i kopplingen igen  för att vara säker på att slangen är intryckt hela vägen

När du använder metalliska slangar, vänligen avgrada rörändarna för att undvika eventuella skador på o-ringen. Vid användning av gängade beslag, var noga med att inte överdra kopplingen med för högt vridmoment då detta kan skada kopplingen och orsaka en läcka eller andra fel, omedelbart eller efter installationen.

Behöver du hjälp?

Varan tillagd på önskelistan

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.