Hur fungerar snabbkopplingar och hur kopplar man ihop och isär dem?


Så här ansluter du

Kontrollera och säkerställ att koppling- och slangstorleken är desamma. Klipp ett rakt snitt på den del av slangen som kommer att införas i kopplingen med en slangkniv eller slangtång.

Se till att röret eller slangen som används är rent och inte är repat, sprucket eller deformerat

Innan du sätter i slangen ska du ta bort eventuella hinder eller smuts inuti kopplingen.

Kontrollera att röret är korrekt och insatt ordentligt. När du sätter i slangen i kopplingen krävs ett måttligt tryck. Slang och koppling får inte repas eller skadas under införingen, annars kan det finnas risk för att läckor eller att kopplingen inte fungerar som tänkt.

Vänligen anslut slangen för hand, utan att använda någon form av verktyg.

För att försäkra dig om att kopplingen är korrekt ansluten till slangen ska du dra i slangen en utan att lossa låskragen på kopplingen.

Efter att ha provdragit kopplingen så kan en låsklämma av rätt dimension monteras mellan låskragen och kopplingen för att ytterligare säkra att slangen sitter fast.

Tryck till slangen i kopplingen för en fullständig insättning. Användningen av våra låsklämmor undviker oavsiktlig frånkopplingar av röret och eliminerar allt spel mellan slang och koppling.

Alla prestanda och gränser som anges i den tekniska informationen förutsätter att kopplingarna är monterade med låsklämmor. 


Så här kopplar du från

Kontrollera att trycket har avlägsnats helt från systemet innan du demonterar slangen. För att koppla loss röret, ta först bort låsklämman. 

Tryck på låskragen i riktningen mot kroppen på kopplingen och dra slangen utåt samtidigt som låskragen fortsatt hålls intryckt.

Kopplingar och slang kan återanvändas förutsatt att de inte är förstörda och fungerar korrekt. Vi rekommenderar att återanvändning och återmontering endast sker i samband med underhåll och endast används med samma vätska som använts tidigare. Återanvändningen avser endast push-in-systemet, kopplingarnas gängade del kan inte garanteras. Vid återanvändning av slang måste den del som tidigare satts in i tillbehöret skäras av och hela röret kontrolleras.

Behöver du hjälp?

Varan tillagd på önskelistan

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.