Utvalda frågor (FAQ)

Var kan jag köpa öl på fat till min fatölskylare?

Fatölsanläggning med inbyggd kompressor – hur fungerar det?

Behöver fatet vara kylt eller kan det vara rumstempererat?

Installationsvideor för maskinerna i Pygmy- och Kontaktserien

Jag har problem med skum vid servering av fatöl, hur gör jag för att åtgärda det?

Kategorier (FAQ)

Frågor gällande servering av fatöl
Vad behöver jag för utrustning för att kunna servera fatöl?

Behöver fatet vara kylt eller kan det vara rumstempererat?

Hur vet jag vilket serveringstryck jag skall ha?

Visa mer>>>
Frågor gällande luftkylda fatölsanläggningar
Fatölsanläggning med inbyggd kompressor – hur fungerar det?

Kan jag använda fatölskylare ur Pygmy- och Kontaktserien utomhus exempelvis i mitt utekök?

Frågor gällande installation av fatölskylare och fatölsanläggningar
Om jag köper ett fat via Systembolaget, vad behöver jag för att kunna servera kyld fatöl hemma?

Kan man ansluta ett externt tapptorn till en luftkyld maskin i Kontakt- eller Pygmyserien?

Installationsvideor för maskinerna i Pygmy- och Kontaktserien

Visa mer>>>
Frågor gällande servering av kolsyrat vatten
Kan kolsyran fräta på tänderna?  

Är det bättre med stilla vatten eller kranvatten jämfört med kolsyrat vatten? 

Bör barn dricka kolsyrat vatten?

Frågor gällande installation av anläggningar för kolsyrat vatten
Jag upplever att kolsyrenivån är låg på min vattenmaskin, vad kan jag göra för att justera den?

När du upplever låg kolsyra på det kolsyrade vattnet rekommenderas att du undersöker följande punkter: 

 • För att ha ett bra kolsyrat vatten måste du ha kallt vatten (ställ in termostaten korrekt);
 • Se till att Co2-cylindern inte är tom eller nästan tom;
 • Kontrollera vatten- och co2-trycket; Vattentrycket ska vara:

  För Blupura är det mellan 2-3,5 bar
  För Lindr är det mellan 2-3 bar 

 • Ställ in CO2-regulatorn på det rekommenderade värdet av maskinhandboken.

  För Blupura är det mellan 3,5-4 bar
  För Lindr är det mellan 4-4,5 bar 
 • Det inkommande vattentrycket ska alltid vara ca 1 bar under det inställda CO2-gastrycket. Rekommenderat att vara 1 -1,5 bar skillnad.

 • Det är möjligt att justera flödeshastigheten på det kolsyrade vattnet genom maskinens justerskruv märkt "FLOW CONTROL". (Vrid medurs, stäng och minska flödet Vrid moturs, öppna och öka flödet) Jag föreslår att man ställer in flödesregleringen för servering av 0,5 Lt av kolsyrat vatten  på (cirka)15 sekunder. (Endast Blupura)
 • Ta bort överflödig luft i kretsen genom att dra ringen på säkerhetsventilen som finns inuti maskinen. 

Nedan hittar du en video om rekommendationer för optimala kolsyraförhållanden:
http://www.blupura.com/video-qrcode.asp?id=7

Efter att ha kontrollerat alla punkter ovan rekommenderar vi följande procedur för att starta maskinen igen:

 • Stäng Co2-cylindern;
 • Ta bort luften i kretsen genom att dra ringen på säkerhetsventilen tills vatten kommer ut
 • Tryck på knappen eller dra i handel för att dispensera mousserande vatten med Co2-cylindern stängd. När vattnet börjar komma ut, börja öppna (långsamt) Co2-cylindern till önskat tryck samtidigt som du håller knappen för kolsyrat vatten intryckt  / håller kranhandtaget öppet.


Frågor om snabbkopplingar (Fluidfit, John Guest och Dmfit)
För vilka applikationer / användnings-områden kan Fluidfit-produkterna användas?

Vilket är arbetstrycket och temperaturen på kopplingar och slangar?

Vad är den tekniska specifikationen för kopplingar och slang?

Visa mer>>>
Övriga frågor
Var kan jag köpa öl på fat till min fatölskylare?

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.