Vad är leasing/hyra? 

Leasing/Hyra är en form av långtidshyra där kostnaden fördelas per månad. Kan användas på all drifts- och anläggningsutrustning som kan särskiljas som en egen enhet. I stort sett kan alla privata näringsidkare och offentliga sektorn använda leasing/hyra. En förutsättning för företag, är att de är momsredovisningsskyldiga.

Fördelar med leasing/hyra?
• Säker finansiering - med utrustningen som säkerhet
• Finansiera upp till I00% med full nyttjanderätt
• Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna
• Du behåller din likviditet och binder inte kapital i utrustningen
• En driftkostnad som är avdragsgill och ger lägre skatt
• Kräver ingen bankmässig säkerhet
• Behåller din möjlighet att ta lån i banken eller öka din checkkredit.

Vad händer efter avslutad leasing-/hyresperiod?
Efter att den avtalade leasing-/hyresperioden har löpt ut har du vanligtvis följande möjligheter:
• Att fortsätta hyresavtalet med reducerad hyra
• Erbjudande om att köpa ut utrustningen och överta äganderätten
• Säga upp avtalet och lämna tillbaka utrustningen

Vad är delbetalning?

Som konsument kan du hos Upptappat.nu välja Delbetalning vid köptillfället och själv bestämma hur du vill lägga upp betalningen framöver.Du väljer själv om du vill betala över en period på 3, 6 eller 12 månader. För större summor erbjuds även 24 månader. Delbetalningsavin skickas via post varje månad. Uppläggningsavgift, aviavgift och ränta framgår vid köptillfället.

Varan tillagd på önskelistan

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.