Jag har problem med skum vid servering av fatöl, hur gör jag för att åtgärda det?


Skum vid servering är i de flesta fall kopplade till temperatur eller tryck. Innan fortsatt felsökning vänligen kontrollera följande:

- Att din fatölsanläggning varit påslagen och har uppnått önskad serveringstemperatur så att ölet är kallt.
- Att samtliga slangar är korrekt anslutna och intryckta i snabbkopplingarna om sådana används 

Nästa steg är att kika efter om det är små bubblor i slangen från fatet till maskin eller tapptorn. Finns det bubblor så är det tecken på att kolsyran bryter ut och kommer ge skum vid servering. Trycket är då för lågt och behöver gradvis ökas för att nå jämvikt. Jämvikt är det läge när Co2-trycket matchar trycket i fatet.

Om fatet som öl skall serveras från håller rumstemperatur på 22 grader så bör trycket vara mellan 1,7 till 2,4 bar beroende på öltyp och Co2-innehåll. För mer exakta värden konsultera kolsyretabellen som kan hittas här: 

När du hittat det ungefärliga värdet att utgå ifrån så sätt Co2-regulatorn på det och öka trycket gradvis samtidigt som du mellan varje test tappar lite öl till dess att du inte ser några bubblor i slangen, dock ej över 4,0 bar. Tänk även på justera ned flödeshastigheten på kompensatorvredet på kranen så att flödeshastigheten ned i glaset i sig inte skapar skum. Tänk även på att hålla glaset i vinkel så att ölet flödar längs glasets kant och inte mot botten.

Alla tappkranar på maskiner och tapptorn har så kallat kompensatorvred för att kunna minska flödeshastigheten. Ju högre serveringstryck som används ju mer behöver man med kompensatorvredet justera ned flödeshastigheten för att inte få för högt flöde ned i glaset. 

Minskat flöde som uppnås med med kompensatorkranen kan även uppnås genom att använda mindre slangdimensioner sk. "sytråd" där den minskade dimensioner bidrar till tryckfall. Vid normal användning av våra maskiner skall ingen sytråd behövas utan dryckesledning av dimensionen 3/8" fungerar bra.

Vid installationer med separat tapptorn så är det viktigt att notera att om det står öl i slangen mellan maskin och tapptorn (skall vara så kort som möjligt och gärna isolerad och kyld) så blir den varm och kommer att skumma lite första ölen men så snart kyld öl kommer så bör detta försvinna och då får du en bra öl.