Service och reparationer

Vi utför service och reparationer på alla fabrikat som vi säljer.

Reparationer

I de fall då garantireparation på utrustning köpt hos Upptappat.nu åberopas, skall utrustningen lämnas till oss för bedömning. Bedöms reparationen falla inom garantin så ingår reservdelar och arbete. 

För reparationer utanför garanti utgår en felsökningsavgift om 795 kr inkl.moms. Efter avslutad felsökning lämnas ett kostnadsförslag på reparationen.

Kontakta oss på info@upptappat.nu för mer information.